3. Jakie nowe tematy wystaw byłyby dla Pana/Pani najbardziej interesujące?
Filatelistyka (znaczki, stemple, kartki pocztowe)
Technika
Artystyczne (grafika, projekty)
Różne, ale z wykorzystaniem multimediów
 

 

        PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY Z MUZEUM

 

 

     PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY Z MUZEUM

 

 

W dniu 19.12.2018 r. Muzeum Poczty i Telekomunikacji

będzie nieczynne.

 

 

 

 

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego  

 

          

 

 

 http://bip.umwd.dolnyslask.pl    

 

   

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest jedyną w Polsce placówką muzealną gromadzącą i chroniącą zabytki stanowiące świadectwo działalności poczty na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta w 1558 r. Muzeum, utworzone w 1921 r. w Warszawie, od 1956 r. mieści się w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu.


Zbiory muzealne są gromadzone w działach: Filatelistycznym oraz Historii poczty i telekomunikacji. W Bibliotece znajduje się polska i obca literatura z zakresu filatelistyki, poczty i telekomunikacji, polskie i zagraniczne czasopisma i katalogi specjalistyczne, a ponadto starodruki i rękopisy.

 

Wystawy o profilu filatelistycznym, historycznym i artystycznym – prezentowane w kraju i za granicą – zdobywają nagrody i wyróżnienia, m.in. w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku. Muzeum posiada własne wydawnictwa, do których należą katalogi zbiorów i wystaw, przewodniki i informatory, bibliografie, monografie historyczne i rocznik muzealny.
 

Muzeum należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Transportu (IATM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum we Wrocławiu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 50-954 Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 71 3436765 e-mail: iod@muzeum.wroclaw.pl

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

·       w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa, 

·       w trakcie składania zamówienia wydawnictw Muzeum przez klientów sklepiku oraz podczas dokonywanych transakcji,

 

Cel i podstawa  przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane:

1.       na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej

2.       na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
    • świadczenia usługi w ramach prowadzonego sklepiku, w tym do dostarczenia zakupionego towaru i wystawienia dokumentów księgowych. Klienci korzystający ze sklepiku proszeni są o podanie danych niezbędnych do wysłania zamówionych wydawnictw. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
    • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówień,

    • realizacji umów związanych z działalnością statutową Muzeum.

3.       na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
    • w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
    • marketingu bezpośredniego,

4.       w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
    • w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących organizowanych przez Muzeum wydarzeń i wystaw.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu w sklepiku będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe gromadzone w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania zgody na takie przetwarzanie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających, pomieszczenia Muzeum są monitorowane. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni/do nadpisania.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

·        prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;

·        prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,

·        prawo żądania sprostowania danych osobowych, poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,

·        prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,

·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·        prawo do przenoszenia danych osobowych,

·        prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

  

 

       

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ