BIP

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

Informacja na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 50-954 Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 71 3436765 e-mail:
iod@muzeum.wroclaw.pl

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

·       w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa, 

·       w trakcie składania zamówienia wydawnictw Muzeum przez klientów sklepiku oraz podczas dokonywanych transakcji,

 

Cel i podstawa  przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane:

1.       na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej

2.       na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
    • świadczenia usługi w ramach prowadzonego sklepiku, w tym do dostarczenia zakupionego towaru i wystawienia dokumentów księgowych. Klienci korzystający ze sklepiku proszeni są o podanie danych niezbędnych do wysłania zamówionych wydawnictw. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
    • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówień, 

    • realizacji umów związanych z działalnością statutową Muzeum.

3.       na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
    • w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
    • marketingu bezpośredniego, 

4.       w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
    • w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących organizowanych przez Muzeum wydarzeń i wystaw.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu w sklepiku będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe gromadzone w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania zgody na takie przetwarzanie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających, pomieszczenia Muzeum są monitorowane. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni/do nadpisania.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

·        prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;

·        prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,

·        prawo żądania sprostowania danych osobowych, poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,

·        prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,

·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·        prawo do przenoszenia danych osobowych,

·        prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ