Dla szkół i innych placówek oświatowych

Tematy i terminy zajęć prosimy zgłaszać do działu promocji i edukacji tel. 71 346 95 82 lub sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

 

 

PROJEKT ZNACZKA" - WARSZTATY PLASTYCZNE dla przedszkoli oraz klas I-III

Warsztaty projektowania poprzedza lekcja na temat znaczków pocztowych przeprowadzona przez pracownika muzeum. Podczas zajęć zwiedzamy wystawę  filatelistyczną, oglądamy oryginalne projekty znaczków, maszyny drukarskie. Omawiamy funkcję i znaczenie znaczka pocztowego. Czas trwania zajęć ok. 60 min.

 

 

•  „DROGA LISTU” – ZABAWY PRZY POCZTOWYM OKIENKU  klasy I-III
Podczas zajęć zapoznajemy dzieci z „drogą listu”, czyli omawiamy kolejne etapy pracy poczty: od wrzucenia listu do skrzynki do dostarczenia go przez listonosza do skrzynek odbiorczych. Uczestnicy mogą też wysłać swój list w muzealnym okienku pocztowym. Zapoznajemy uczestników wycieczek z prawidłowym adresowaniem listów, paczek i kart pocztowych.
Czas trwania zajęć 60 min

 

 

• „PODRÓŻ Z LISTEM” – GRA PLANSZOWA W ROZMIARZE XXL klasy IV-VI
Grę przeprowadzaną na planszy o wymiarach 4x4m poprzedza zwiedzanie tych wystaw muzealnych, które tematycznie wiążą się z transportem pocztowym, sztuką epistolarną, wynalazkami, które zrewolucjonizowały szybkość dostarczania przesyłek. W grze używane są rekwizyty w postaci kart z zadaniami oraz kapeluszy imitujących nakrycia głowy pocztylionów. W grze może uczestniczyć jednocześnie 30 osób.
Czas trwania zajęć 60 min.

 

 

 

• „HISTORIA POCZTY” klasy IV-VI
Zapoznajemy dzieci z najciekawszymi eksponatami w muzeum oraz historią przesyłania informacji od najdawniejszych czasów do dziś. Uczestnicy mają możliwość późniejszego sprawdzenia własnej wiedzy wypełniając karty pracy.
Czas trwania zajęć 60 min

 

 

•  „OD TAM-TAMU DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO” II Etap edukacyjny, klasy IV-VI

Nowa podstawa programowa, dział V. Ja i moje otoczenie

Cele główne:

uczeń przeprowadza obserwacje i doświadczenie według instrukcji, rejestruje jego wyniki oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii (warsztaty z budowy telefonu sznurkowego)

Cele szczegółowe:
- uczeń zdobywa umiejętność koncentracji uwagi i pamięci słuchowej
- uczeń poznaje proces przekształcania drgań powietrza (dźwięków) w sygnały elektryczne
- uczeń poznaje historię telekomunikacji na przykładzie przełomowych wynalazków (Aparat Morsa, Juza, dalekopis, telefon, telewizor)
-  uczeń wyjaśnia co to są uzależnienia; rozumie, że przedmioty codziennego użytku takie jak telefon komórkowy, komputer czy Internet  mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie.
- uczeń wzbogaca słownictwo
Czas trwania zajęć 60 min

 

 

• ,,ELEKTRYCZNOŚĆ W TELEKOMUNIKACJI",  II Etap edukacyjny, klasy VII-VIII (Elektryczność)

korelacja międzyprzedmiotowa (historia, fizyka)

Cele główne: 
 - wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
- umiejętność posługiwania się pojęciem napięcia i natężenia prądu elektrycznego

Cele szczegółowe:
- uczeń zdobywa umiejętność koncentracji uwagi i pamięci słuchowej
- uczeń wyznacza pracę prądu elektrycznego
- uczeń oblicza  wartość oporu elektrycznego dla przewodnika (prawo Ohma)
- uczeń poznaje historię telekomunikacji na przykładzie przełomowych wynalazków (Aparat Morsa, Juza, dalekopis, telefon, radio i telewizja)
- uczeń wzbogaca słownictwo

Czas trwania zajęć 60 min

 

• „TAJEMNICE KOMUNIKACJI” - GRA PLANSZOWA W ROZMIARZE XXL
Grę przeprowadzaną na planszy o wymiarach 4x4m poprzedza zwiedzanie tych wystaw muzealnych, które tematycznie wiążą się z odkryciami teletechnicznymi: telefonem, telegrafem, radiem i telewizją.
W grze używane są rekwizyty w postaci indywidualnych kolorowych identyfikatorów dla wszystkich uczestników gry, kostki oraz karty z zadaniami. W grze może uczestniczyć jednocześnie 30 osób.
Czas trwania zajęć 60 min.

 

• Zwiedzanie Muzeum połączone z muzealną grą terenową dla dzieci i dorosłych.

 

Udział w zajęciach dla grup szkolnych w cenie 6 zł/os plus 20 zł/grupa za przeprowadzenie zajęć.

Grupy przedszkolne za przeprowadzenie zajęć płacą 40 zł/grupa.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ