Aktualności

 REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ W RAMACH OBCHODÓW „100 - ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ,,Biało - czerwona Niepodległa"

 

1. Organizatorzy konkursu:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

 

2. Cele konkursu:
- promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych,
- poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz Historii Polski,
- rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów,
- krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej,

 

3. Adresaci konkursu:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

4. Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, o formacie A5.
Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna).
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 10 września 2018 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.
Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ,
ul. Z. Krasińskiego 1 ,
50-954 Wrocław

Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.

 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 października 2018 roku podczas otwarcia wystawy czasowej ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie – bohaterowie niepodległości”, która odbędzie się w budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

 

7. Postanowienia końcowe:
- Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
- Organizator nie zwraca prac konkursowych.
- Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród.
- Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
- Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
- Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 20.06.2018 roku.

 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia https://drive.google.com/open?id=1_yOC9udjVJzGy70q3OYke7qnsZ0YDkAl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt. Konkurs został objęty patronatem Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławia na serie spotkań pt.
MUZEALNY TRYPTYK NIEPODLEGŁOŚCIOWY
w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości.

 


,,Kresy w myśli Józefa i Bronisława Piłsudskich "
(środa 30 maja 2018 r., godz. 11:00)
 Czym były Kresy w polskiej myśli politycznej i szlacheckiej? Dlaczego ich rola była taka ważna? Na czym polegała odmienność w postrzeganiu tychże Kresów przez późniejszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, oraz jego rodzonego brata, Bronisława, zesłańca syberyjskiego i wybitnego etnografa? Na te i inne pytania związane z powyższym zagadnieniem odpowie Państwu już w środę 30 maja na pierwszym wykładzie "Muzealnego Tryptyku Niepodległościowego".

 


 ,,Prezydenci i przywódcy II Rzeczypospolitej"
(środa 20 czerwca 2018 r., godz. 11:00)
 Dlaczego Józef Piłsudski nie chciał kandydować na urząd Prezydenta II Rzeczypospolite i choć mógł, to nigdy nie został polskim Prezydentem? Co było powodem zabójstwa Gabriela Narutowicza i dlaczego Stanisław Wojciechowski zrezygnował z pełnionego stanowiska? Zapraszamy na wyjątkowy wykład w czasie którego przybliżymy najciekawsze postaci II RP.

 


,,Bohaterowie polskiej Niepodległości"
(środa 26 września 2018 r., godz. 11:00)
Jaka była rola Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 r.? Czy tylko oni byli Bohaterami polskiej Niepodległości? Jaki był wkład w odrodzenie Państwa Polskiego przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego? Czy tylko lufy karabinów i wystrzały armat zwróciły Polsce wolność? Co zawdzięczamy zabiegom dyplomatycznym? Zachęcamy do wzięcia udziały w podsumowującym cykl wykładzie, podczas którego bliżej przyjrzymy się najważniejszym czynnikom oraz skutkom odzyskanej przez Polsce niepodległości.

 

 

Wykłady w ramach cyklu Muzealny Tryptyk Niepodległościowego przygotował oraz wygłosi Michał Plutarski, kurator wystawy czasowe pt., ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie – bohaterowie polskiej niepodległości”. 
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 71 3436765.

 

 

 

 

Nowa Wystawa Czasowa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: ,,Kobiety w łączności" 6.04-6.05.2018 r.

 

Wernisaż wystawy: 6.04.2018 r.,  godz 12:00

 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawe czasowej: 7.04.2018

godz 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ