Aktualności

 

Uwaga!

Szanowni Państwo!
Informujemy o zmianie terminów składania prac konkursowych NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ W RAMACH OBCHODÓW „100 - ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ,,BIAŁO - CZERWONA NIEPODLEGŁA"

Za ostateczny termin przyjęcia prac (przy osobistym ich złożeniu w Muzeum) uznana zostaje data 17 września 2018 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

15.09|11:00

Bolek i Lolek na podwórkowym trzepaku – czyli jak wyglądało dzieciństwo naszych rodziców!
Sobotnie Warsztaty Rodzinne w MPiT

 


Podczas wrześniowych warsztatów rodzinnych przeniesiemy się do czasów dzieciństwa naszych rodziców. Poznamy  gry, w które bawiono się na polskich podwórkach. Wspólnie zagramy w klasy i poskaczemy w gumę. Obejrzymy kultowe dobranocki i posłuchamy muzyki z młodości naszych dziadków. A na koniec zajęć zainspirowani programami dla dzieci stworzymy swój domowy teatrzyk. Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie, w której przewodnikami będą nasi ukochani rodzice i dziadkowie. 

Wstęp wolny
Zapisy: pod numerem telefonu 71 3436765

 

 

 

29.09|14:00
Darmowe oprowadzanie w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: Podróże bliskie i dalekie, krótka historia XIX-wiecznych podróży.
Historia podróżowania w ubiegłych wiekach. Wygody i niewygody, niebezpieczeństwa i przygody – wszystko co mogło spotkać XIX w. podróżnych.  Jakie były sposoby i możliwości środków przemieszczania się na odległość, co zabierano ze sobą w podróż i kto mógł te podróże odbywać.
Zapraszamy na wykład poświęcony podróżowaniu przed erą motoryzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 29.09|12:00

 

 

 

 Wydarzenia dla rodzin z dziećmi od 0 do 3 lat
w ramach Konferencji Wyszehradzkiej
#muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych!

☼ sobota, 29 września 2018, godz. 10.00–14.30

wydarzenia towarzyszące dla rodziców ze studyjnym udziałem muzealników | Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka #muzealniaki

● wszystkie wydarzenia są bezpłatne

▽ szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza oraz na stronach poszczególnych instytucji; na część spotkań i warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy (wg ustaleń organizatorów)

● zapisy od 3 września 2018.

 

 

Wyszehradzka konferencja dla muzealników organizowana przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji w pracy z nieoczywistym gościem muzeum czy galerii sztuki – dzieckiem w wieku do 3 lat oraz jego rodzicem.

Podczas dwóch pierwszych dni konferencji (27 i 28 września) w Muzeum Pana Tadeusza spotkają się eksperci i przedstawiciele międzynarodowych instytucji muzealnych, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i ofercie dla najmłodszych widzów oraz wystąpią w dyskusjach panelowych z udziałem rodziców.
W trzecim dniu konferencji (29 września) zaplanowano wydarzenia towarzyszące dla rodziców z dziećmi, które odbywać się będą ze studyjnym udziałem muzealników.

Szczegółowe informacje na temat sobotnich wydarzeń znaleźć będzie można na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza oraz na stronach poszczególnych instytucji (Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej, MWW Muzeum Współczesne Wrocław).

Wszystkie wydarzenia odbywają się bezpłatnie, na część spotkań i warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy, które prowadzone będą od 3 września 2018.

Projekt “#muzealniaki/musekids: Visegrad Conference. Museum not only for adults!” jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

 

12.00 | „Kreatywne mamy, kreatywne babcie!” – zajęcia dla rodziców i opiekunów, podczas których dzieci spędzają czas na muzealnym placu zabaw

 

Lubicie haftować, szydełkować lub tworzyć ekologiczne gadżety? Chcielibyście spędzić kreatywnie czas w muzeum z małym dzieckiem? Zapraszamy na wyjątkowe międzypokoleniowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez kreatywne seniorki. Będziemy szyć, malować i tworzyć artystyczne kompozycje decoupage. W tym czasie dzieci będą spędzać wesoło czas na muzealnym placu zabaw.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1

obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 713436765 (od 3 września 2018)

 

 

 REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ W RAMACH OBCHODÓW „100 - ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ,,Biało - czerwona Niepodległa"

 

1. Organizatorzy konkursu:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

 

2. Cele konkursu:
- promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych,
- poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz Historii Polski,
- rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów,
- krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej,

 

3. Adresaci konkursu:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

4. Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, o formacie A5.
Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna).
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 10 września 2018 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.
Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ,
ul. Z. Krasińskiego 1 ,
50-954 Wrocław

Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.

 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 października 2018 roku podczas otwarcia wystawy czasowej ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie – bohaterowie niepodległości”, która odbędzie się w budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

 

7. Postanowienia końcowe:
- Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
- Organizator nie zwraca prac konkursowych.
- Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród.
- Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
- Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
- Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 20.06.2018 roku.

 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia https://drive.google.com/open?id=1_yOC9udjVJzGy70q3OYke7qnsZ0YDkAl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt. Konkurs został objęty patronatem Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A

 

 

 

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławia na serie spotkań pt.
MUZEALNY TRYPTYK NIEPODLEGŁOŚCIOWY
w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości.

 


,,Kresy w myśli Józefa i Bronisława Piłsudskich "
(środa 30 maja 2018 r., godz. 11:00)
 Czym były Kresy w polskiej myśli politycznej i szlacheckiej? Dlaczego ich rola była taka ważna? Na czym polegała odmienność w postrzeganiu tychże Kresów przez późniejszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, oraz jego rodzonego brata, Bronisława, zesłańca syberyjskiego i wybitnego etnografa? Na te i inne pytania związane z powyższym zagadnieniem odpowie Państwu już w środę 30 maja na pierwszym wykładzie "Muzealnego Tryptyku Niepodległościowego".

 


 ,,Prezydenci i przywódcy II Rzeczypospolitej"
(środa 20 czerwca 2018 r., godz. 11:00)
 Dlaczego Józef Piłsudski nie chciał kandydować na urząd Prezydenta II Rzeczypospolite i choć mógł, to nigdy nie został polskim Prezydentem? Co było powodem zabójstwa Gabriela Narutowicza i dlaczego Stanisław Wojciechowski zrezygnował z pełnionego stanowiska? Zapraszamy na wyjątkowy wykład w czasie którego przybliżymy najciekawsze postaci II RP.

 


,,Bohaterowie polskiej Niepodległości"
(środa 26 września 2018 r., godz. 11:00)
Jaka była rola Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 r.? Czy tylko oni byli Bohaterami polskiej Niepodległości? Jaki był wkład w odrodzenie Państwa Polskiego przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego? Czy tylko lufy karabinów i wystrzały armat zwróciły Polsce wolność? Co zawdzięczamy zabiegom dyplomatycznym? Zachęcamy do wzięcia udziały w podsumowującym cykl wykładzie, podczas którego bliżej przyjrzymy się najważniejszym czynnikom oraz skutkom odzyskanej przez Polsce niepodległości.

 

 

Wykłady w ramach cyklu Muzealny Tryptyk Niepodległościowego przygotował oraz wygłosi Michał Plutarski, kurator wystawy czasowe pt., ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie – bohaterowie polskiej niepodległości”. 
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 71 3436765.

 

 

 

 

Nowa Wystawa Czasowa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: ,,Kobiety w łączności" 6.04-6.05.2018 r.

 

Wernisaż wystawy: 6.04.2018 r.,  godz 12:00

 

Oprowadzanie kuratorskie po wystawe czasowej: 7.04.2018

godz 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ