Kontakt

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroc│awiu 
ul. Z. Krasi˝skiego 1 
50-954 Wroc│aw

                                                                                           

Dyrektor

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroc│awiu

Agnieszka Miza

agnieszka.miza@muzeum.wroclaw.pl

 

Z-ca Dyrektora

Janusz úucki

janusz.lucki@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469594

 

Sekretariat
Sylwia Szurant

sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3436765, 71 3469582 

 

Dzia│ Organizacyjno-Prawny 

Maria Grzegorczyk - kierownik dzia│u maria.grzegorczyk@muzeum.wroclaw.pl

tel.71 3469584

 

G│ˇwny Inwentaryzator Zbiorˇw  

Agata Matyschok-Nyckowska

agata.nyckowska@muzeum.wroclaw.pl 

tel. 71 3469594 

 

Dzia│ Historii Poczty i Telekomunikacji

Izabela Kupietz - kierownik dzia│u

 

Pracownia Historii Telekomunikacji

Izabela Kupietz - adiunkt

izabela.kupietz@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469591

 

Pracownia Historii Poczty

Gra┐yna Krawczyk - st. kustosz dzialpocztowy@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469591

zasˇb archiwalny - Izabela Kupietz

 

Dzia│ Filatelistyczny

Justyna Jeleniewska-Janusz - kierownik dzia│u

 

Pracownia Filatelistyki Polskiej

Justyna Jeleniewska-Janusz - kustosz

justyna.jeleniewska@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469586

 

Miros│awa Kasprzycka - m│. dokumentalista

miroslawa.kasprzycka@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469586 


Micha│ Plutarski - kustosz

michal.plutarski@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469586

 

Pracownia Filatelistyki Zagranicznej
Beata Kanak - asystent

beata.kanak@muzeum.wroclaw.pl

tel.71 3469586

    

Dzia│ Edukacji i Promocji

Sylwia Szurant - kierownik dzia│u

edukacja@muzeum.wroclaw.pl

 

tel. 71 3436765

Ewelina Grabowska

ewelina.grabowska@muzeum.wroclaw.pl

 

Joanna KwaÂna

joanna.kwasna@muzeum.wroclaw.pl

 

Mariola Jarocka

mariola.jarocka@muzeum.wroclaw.pl

 

Waleria Koz│owska

waleria.kozlowska@muzeum.wroclaw.pl

 

Biblioteka 

Agnieszka Sad│owska - kustosz

agnieszka.sadlowska@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469594

  
Ma│gorzata Rychter - st. bibliotekarz

malgorzata.rychter@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3469594 

 

    

 

 

                  

 

 

Dzia│ Gospodarczy

Katarzyna Makarewicz - kierownik dzia│u katarzyna.makarewicz@muzeum.wroclaw.pl

tel. 71 3436765, 71 3469582

 

KsiŕgowoŠ

Gra┐yna Szebesczyk - g│. ksiŕgowy

grazyna.szebesczyk@muzeum.wroclaw.pl

 tel. 71 3469585

  

Anna Rybczy˝ska - st. ksiŕgowy  ksiegowosc@muzeum.wroclaw.pl 

tel. 71 3469585

 

Kasa/Sklep

Irena Bilicz 

irena.bilicz@muzeum.wroclaw.pl 

tel. 71 7222935

 

Wszelkie prawa zastrze┐one Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis u┐ywa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyra┐ona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach zwi▒zanych ze Âwiadczeniem us│ug drog▒ elektroniczn▒, mo┐e w ka┐dym momencie zostaŠ zmodyfikowana lub odwo│ana w ustawieniach przegl▒darki. Brak zmiany ustawie˝ przegl▒darki oznacza zgodŕ na to. Wiŕcej informacji znajd▒ Pa˝stwo w zak│adce Polityka dotycz▒ca cookies

AKCEPTUJ╩